Mosebrugerne

Du er på forsiden
Velkommen til Mosebrugerne i Langstrup Mose. Det vigtigste på siden er den fælles kalender, giver dig et overblik over hvilke store og større arrangementer Mosens brugere har hvornår. Ved at vise hvornår vi hver især har større ting med forventeligt flere deltagere på programmet, har vi bedre muligheder for at afpasse vores aktivitetsniveau. Ved at have arrangementerne hver for sig – eller samtidigt. På den måde kan vise vi hinanden og livet i Mosen størst muligt hensyn.Mosebrugerne er stiftet af Asminderød Grønholt Jagtforening, Karlebo Sogns Jagtforening med sin flugtskydebane, Langstrup Flugtskydebane, Nord¬sjællands Fjernstyrings Klub, Tikøb Jagtforening, Schæfer¬hundeklubben Kreds 82 Karlebo samt enkelte store lodsejer i Langstrup mose er også med i Mose¬brugerne. Vi har en fælles interesse i at dyrke vor interesser med hensyntagen til hinanden og til Mosens øvrige beboere og brugere… det være sig mennesker eller dyr.

Mosebrugernes MoseBook er det bookingsystem, hvor vi hver især lægger vore arrangementer ind. Hvis du hører til Mosens brugere i en eller anden organiseret form og ønsker at lægge dine arrangementer ind i MoseBook-kalender, så vi kan tage hensyn til dig og du til os, så er det muligt. Skriv en mail til: mou@mou-pr.dk

Vores mission

Vi nyder at bruge naturen Naturligvis med omtanke Læs mere ...

Aktuelle events